admin

مشروع شريط التقدم Skilled Progress Bars

 • 1

مشروع شريط التقدم html js css

Skilled Progress Bars

60% Complete
HTML / HTML560%
40% Complete (success)
ASP.Net40%
20% Complete (info)
Java20%
60% Complete (warning)
JavaScript / jQuery60%
 
 
80
% Complete (danger)
CSS / CSS380%
<div class="container">
	<div class="row">          
    <div class="progress">
      <div class="progress-bar" role="progressbar" aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 60%;">
        <span class="sr-only">60% Complete</span>
      </div>
      <span class="progress-type">HTML / HTML5</span>
      <span class="progress-completed">60%</span>
    </div>
    <div class="progress">
      <div class="progress-bar progress-bar-success" role="progressbar" aria-valuenow="40" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 40%">
        <span class="sr-only">40% Complete (success)</span>
      </div>
      <span class="progress-type">ASP.Net</span>
      <span class="progress-completed">40%</span>
    </div>
    <div class="progress">
      <div class="progress-bar progress-bar-info" role="progressbar" aria-valuenow="20" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 20%">
        <span class="sr-only">20% Complete (info)</span>
      </div>
      <span class="progress-type">Java</span>
      <span class="progress-completed">20%</span>
    </div>
    <div class="progress">
      <div class="progress-bar progress-bar-warning" role="progressbar" aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 60%">
        <span class="sr-only">60% Complete (warning)</span>
      </div>
      <span class="progress-type">JavaScript / jQuery</span>
      <span class="progress-completed">60%</span>
    </div>
    <div class="progress">
      <div class="progress-bar progress-bar-danger" role="progressbar" aria-valuenow="80" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 80%">
        <span class="sr-only">80% Complete (danger)</span>
      </div>
      <span class="progress-type">CSS / CSS3</span>
      <span class="progress-completed">80%</span>
    </div>
	</div>
</div>

css

body {
  margin: 30px 0px;
}
.progress {
  position: relative;
	height: 25px;
}
.progress > .progress-type {
	position: absolute;
	left: 0px;
	font-weight: 800;
	padding: 3px 30px 2px 10px;
	color: rgb(255, 255, 255);
	background-color: rgba(25, 25, 25, 0.2);
}
.progress > .progress-completed {
	position: absolute;
	right: 0px;
	font-weight: 800;
	padding: 3px 10px 2px;
}

نتمنى ان ينال المشروع اعجابكم للإستفسار

تسجل و ادخل من خلال توتر لوجين twitter login اتم راسلنا

منشورات ذات صلة